Pomorsko športska udruga "Banj"
Show MenuHide Menu

U Trogiru na otoku Čiovu dana 03. 02. 2003. osnovana je pomorska športska udruga „Banj“ kojom rukovodi izabran, na skupštini održanoj istog dana, jednoglasno, gosp. Duje Coce za predsjednika. Uz našeg predsjednika udruga broji 250 članova.

Cilj Udruge je da potiče, promiče i organizira djelatnost vezanu za održavanje brodica, njihovo izvlačenje , suhi vez za brodice te tako i ubacivanje brodica u more. U svrhu ostvarivanja ciljeva iz članka 7 Statuta Udruga obavlja i sljedeće djelatnosti:

- vodi brigu o održavanju imovine i ostalih djelatnosti u okviru dodjeljivanja koncesije;
- osigurava sredstva za nabavku opreme i ostalog potrebnog za provođenje športskog programa;

Sukladno svojim mogućnostima udruga poduzima radnje u svezi osiguranja dodatnih vanjskih izvora prihoda, posebno putem marketinga.